www.scb.se
In English Sök på www.scb.se

Fritextsökning
(enbart bokstäver)

SNI 2007 kod

Hierarkisk visning från avdelningsnivå och nedåt - SNI 2007

(SNI 2007 är den standard som gäller från 1 januari 2008)

De steg som visas är den struktur som SNI 2007 är indelad i. Den är i sin helhet på fem nivåer: Avdelning (en bokstav), Huvudgrupp (två siffror), Grupp (tre siffror), Undergrupp (fyra siffror) och Detaljgrupp (fem siffror).

Klicka i SNI 2007 kod för att komma vidare nedåt i hierarkin eller välj att klicka i Omfattartext eller Allmäntext för att se den text som hör till SNI 2007 koden på den nivån.

SNI 2007-
kod

Aktivitetsrubrik

Omfattar-
text

Allmän-
text

M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik   M  
70 Verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster till företag   70  
70.2 Konsulttjänster till företag    
70.22 Konsultverksamhet avseende företags organisation    
70.220 Konsultverksamhet avseende företags organisation 70.220   
70.220 Konsultverksamhet avseende företags organisation
  Omfattar:
    tillhandahållandet av råd, ledning och operationellt stöd till företag och andra organisationer avseende ledningsfrågor
    t.ex. strategisk och organisatorisk företagsplanering, grundlig omstrukturering av verksamhet, ledning av förändring,
    kostnadsreducering och andra finansiella frågor; mål och policy för marknadsföring; policy, praktik och planering avseende personal; löne- och pensionsstrategier; planläggning av produktion och styrningsplanering.
    tillhandahållandet av företagstjänster såsom råd, vägledning eller operationellt stöd för företag och offentliga inrättningar avseende:
    - utformande av redovisningsmetoder eller förfaranden, program för kostnadsuppföljning, förfaranden för budgetstyrning
    - råd och hjälp till företag och offentliga inrättningar inom planering, organisation, effektivitet och styrning, information till företagsledning o.d.
  Omfattar inte:
    utformning av programvara för redovisningssystem, jfr 62.010
    juridisk rådgivning och företrädande, jfr 69.10
    redovisning, bokföring och granskning, skatterådgivning, jfr 69.20
    rådgivning avseende arkitektverksamhet och teknisk konsultverksamhet, jfr 71.11, 71.12
    konsultverksamhet inom miljö, agronomi, säkerhet o.d., jfr 74.900
    chefsrekrytering, jfr 78.100
    konsultverksamhet inom utbildning, jfr 85.600
    Konsultverksamhet avseende kvalitetssäkring av företags organisation, innebärande certifiering (t.ex. ISO-standarder), jfr 71.200
  Special:
    Omfattar inte Aktiv förvaltning av dotterbolag, strategisk planering och beslutsfattande i dotterbolag, jfr 70.100.
 
Exempel på vad som ingår i kod 70.220
Administrativ rationalisering, uppdrag Affärskonsultverksamhet, organisation, ekonomisystem och administrativa system
Affärsutveckling, affärsplanering, affärsrådgivning, affärsstrategi, konsultverksamhet Budgetkontrollsystem, design
Coachning, till företag, utveckla verksamhet mot uppställda mål Ekonomikonsultverksamhet (ej rådgivning gällande skatter och kortsiktig aktieförvaltning)
Ekonomikonsultverksamhet, ekonomisystem Ekonomisk rådgivning (ej rådgivning gällande skatter och kortsiktig aktieförvaltning)
Ekonomisk rådgivning, gällande t.ex. redovisningsmetoder, kostnadsreducering, kostnadsuppföljning, budgetstyrning Enskild näringsidkare med verksamhet som styrelseledamot
Frekvensstudier, tidsstudier, uppdrag Företagsinkubatorverksamhet
Företagskonsultverksamhet, management Företagskonsultverksamhet, organisationsfrågor
Företagskonsultverksamhet, personalutveckling Företagsledning på uppdrag (ej för skogsbruk)
Hyra ut sig själv som chef, interimschef Hälsocoachning, hjälpa företag att motivera medarbetarna, att skapa en god hälsa
Konsult, effektivisering av företag Konsult, teambuilding inom företag
Konsulttjänster utförda åt Handelskammare, Juniorhandelskammare Konsultverksamhet avseende företags organisation (ej innebärande certifiering)
Konsultverksamhet, affärssystem (ekonomisystem och administrativa system) Konsultverksamhet, arbetsmiljö
Konsultverksamhet, beteendevetenskap Konsultverksamhet, företagsutveckling
Konsultverksamhet, internationell handel Konsultverksamhet, lönsamhetsutveckling
Konsultverksamhet, management (ej för skogsbruk) Konsultverksamhet, organisationspsykologi, (ej mottagning)
Konsultverksamhet, organisationsutveckling Konsultverksamhet, personalfrågor
Konsultverksamhet, rationalisering Konsultverksamhet, utveckling av projekt
Kvalitetssäkring avseende företags organisation (ej innebärande certifiering) Managementkonsultverksamhet (ej för skogsbruk)
Organisationskonsultverksamhet Organisationspsykologi (ej behandling)
Personalkonsultverksamhet Personalplanering, på uppdrag
Personalvård, uppdrag inom, (ej enskilda friskvårdsaktiviteter) Produktionsledning, på uppdrag
Projektledning, konsult, organisation, management, affärsutveckling etc Projektledning, på uppdrag, organisation, management, affärsutveckling etc
Rådgivning avseende ledarskap, ledarskapsutveckling, ledarskapsfrågor, (ej utbildning), konsultverksamhet Rådgivning avseende marknadsföring, marknadsföringsstrategi, säljledning, konsultverksamhet
Rådgivning avseende utveckling av näringsgrenar, turism, regional utveckling etc, konsultverksamhet Rådgivning inom etikfrågor för företag och organisationer
Räkenskapskontrollsystem, design Strategikonsult
Stresskartläggning, stresshantering för företag och organisationer, konsultverksamhet Systemutformning för planering, organisation, effektivitet och kontroll etc.
Säkerhetsrådgivning avseende transport av farligt gods, konsultverksamhet Uppmätning av ackord, uppdrag
Utformning av planer för krishantering, på uppdrag Verksamhetsplanering, verksamhetsutveckling, verksamhetsstyrning, konsultverksamhet
Värdering av företag, konsultverksamhet

Till sidans topp

Databasen uppdateras kontinuerligt