www.scb.se
In English Sök på www.scb.se

Fritextsökning
(enbart bokstäver)

SNI 2007 kod

Hierarkisk visning från avdelningsnivå och nedåt - SNI 2007

(SNI 2007 är den standard som gäller från 1 januari 2008)

De steg som visas är den struktur som SNI 2007 är indelad i. Den är i sin helhet på fem nivåer: Avdelning (en bokstav), Huvudgrupp (två siffror), Grupp (tre siffror), Undergrupp (fyra siffror) och Detaljgrupp (fem siffror).

Klicka i SNI 2007 kod för att komma vidare nedåt i hierarkin eller välj att klicka i Omfattartext eller Allmäntext för att se den text som hör till SNI 2007 koden på den nivån.

SNI 2007-
kod

Aktivitetsrubrik

Omfattar-
text

Allmän-
text

G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar   G  
47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar   47  
47.1 Detaljhandel med brett sortiment   47.1 
47.2 Specialiserad butikshandel med livsmedel, drycker och tobak   47.2 
47.3 Specialiserad detaljhandel med drivmedel   47.3 
47.4 Specialiserad butikshandel med informations- och kommunikationsutrustning   47.4 
47.5 Specialiserad butikshandel med heminredningsartiklar och husgeråd   47.5 
47.6 Specialiserad butikshandel med kultur- och fritidsartiklar   47.6 
47.7 Övrig specialiserad butikshandel med hushållsvaror   47.7 
47.8 Torg- och marknadshandel   47.8 
47.9 Detaljhandel, ej i butik, på torg eller marknad   47.9 
47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar
  Denna huvudgrupp omfattar återförsäljning (försäljning utan bearbetning) av nya och begagnade varor till i första hand allmänheten (personer och hushåll) för konsumtion eller användning, av butiker, varuhus, stånd, postorderfirmor, dörrförsäljare, gatuförsäljare, konsumentkooperativ o.d.
Detaljhandel klassificeras först efter typ av försäljningsställe (butikshandel: 47.1 - 47.7; detaljhandel som inte sker i butiker: 47.8 och 47.9). Butikshandel inkluderar detaljhandel med begagnade varor (47.79). För detaljhandel i butiker gör man även skillnad mellan specialiserad detaljhandel (47.2 - 47.7) och detaljhandel med brett sortiment (47.1). Dessa grupper delas därefter in efter vilka varor som säljs. Vid försäljning som inte sker i butik anges försäljningsformen t.ex. detaljhandel i stånd och på marknader (47.8) och annan försäljning som inte sker i butik t.ex. via postorder, dörrförsäljning, i varuautomater o.d. (47.9).
Varorna som säljs inom denna huvudgrupp är begränsade till varor som vanligen menas med konsumentvaror eller detaljhandelsvaror. Därför omfattas inte varor som normalt inte kommer in i detaljhandeln t.ex. spannmål, malmer, industrimaskiner o.d. Huvudgruppen omfattar enheter som i första hand ägnar sig åt försäljning till allmänheten från skyltade varor, produkter som t.ex. persondatorer, skrivmateriel, färg eller virke även om dessa produkter kanske inte är för personligt bruk eller för hushållsbruk. Hantering som är normalt förekommande inom handel påverkar inte varans grundläggande karaktär och kan inkludera t.ex. sortering, separering, blandning och paketering.
Huvudgruppen omfattar också detaljhandel av kommissionärer och detaljhandelsauktioner.

Huvudgruppen omfattar inte försäljning av jordbruksprodukter av jordbrukare (jfr huvudgrupp 01); tillverkning och försäljning av varor som vanligen klassificeras som tillverkning inom huvudgrupperna 10 – 32; försäljning av motorfordon, motorcyklar och deras reservdelar (jfr huvudgrupp 45); handel med spannmål, malmer, råpetroleum, industrikemikalier, järn och stål samt maskiner och utrustning (jfr huvudgrupp 46); försäljning av livsmedel och drycker för konsumtion på plats och försäljning av mat för avhämtning (jfr huvudgrupp 56); uthyrning av personliga varor och hushållsvaror till allmänheten (jfr 77.2).

Databasen uppdateras kontinuerligt