www.scb.se
In English Sök på www.scb.se

Fritextsökning
(enbart bokstäver)

SNI 2007 kod

Hierarkisk visning från avdelningsnivå och nedåt - SNI 2007

(SNI 2007 är den standard som gäller från 1 januari 2008)

De steg som visas är den struktur som SNI 2007 är indelad i. Den är i sin helhet på fem nivåer: Avdelning (en bokstav), Huvudgrupp (två siffror), Grupp (tre siffror), Undergrupp (fyra siffror) och Detaljgrupp (fem siffror).

Klicka i SNI 2007 kod för att komma vidare nedåt i hierarkin eller välj att klicka i Omfattartext eller Allmäntext för att se den text som hör till SNI 2007 koden på den nivån.

SNI 2007-
kod

Aktivitetsrubrik

Omfattar-
text

Allmän-
text

C Tillverkning   C  
10 Livsmedelsframställning   10 
11 Framställning av drycker   11 
12 Tobaksvarutillverkning   12 
13 Textilvarutillverkning   13 
14 Tillverkning av kläder   14 
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m.   15 
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler   16 
17 Pappers- och pappersvarutillverkning   17 
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar   18 
19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter   19 
20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter   20 
21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel   21 
22 Tillverkning av gummi- och plastvaror   22 
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter   23 
24 Stål- och metallframställning   24 
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater   25 
26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik   26 
27 Tillverkning av elapparatur   27 
28 Tillverkning av övriga maskiner   28 
29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar   29 
30 Tillverkning av andra transportmedel   30 
31 Tillverkning av möbler   31 
32 Annan tillverkning   32 
33 Reparation och installation av maskiner och apparater   33 

Databasen uppdateras kontinuerligt