www.scb.se
In English Sök på www.scb.se

Fritextsökning
(enbart bokstäver)

SNI 2007 kod

Hierarkisk visning från avdelningsnivå och nedåt - SNI 2007

(SNI 2007 är den standard som gäller från 1 januari 2008)

De steg som visas är den struktur som SNI 2007 är indelad i. Den är i sin helhet på fem nivåer: Avdelning (en bokstav), Huvudgrupp (två siffror), Grupp (tre siffror), Undergrupp (fyra siffror) och Detaljgrupp (fem siffror).

Klicka i SNI 2007 kod för att komma vidare nedåt i hierarkin eller välj att klicka i Omfattartext eller Allmäntext för att se den text som hör till SNI 2007 koden på den nivån.

SNI 2007-
kod

Aktivitetsrubrik

Omfattar-
text

Allmän-
text

M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik   M  
69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet    
70 Verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster till företag   70 
71 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys   71 
72 Vetenskaplig forskning och utveckling   72 
73 Reklam och marknadsundersökning   73 
74 Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik   74 
75 Veterinärverksamhet   75 
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
  Denna avdelning omfattar specialiserad yrkesmässig, vetenskaplig och teknisk verksamhet. Verksamheterna kräver en hög utbildningsnivå och tillhandahåller specialkunskap och speciella färdigheter för användare.

Databasen uppdateras kontinuerligt