www.scb.se
In English Sök på www.scb.se

Fritextsökning
(enbart bokstäver)

SNI 2007 kod

Hierarkisk visning från avdelningsnivå och nedåt - SNI 2007

(SNI 2007 är den standard som gäller från 1 januari 2008)

De steg som visas är den struktur som SNI 2007 är indelad i. Den är i sin helhet på fem nivåer: Avdelning (en bokstav), Huvudgrupp (två siffror), Grupp (tre siffror), Undergrupp (fyra siffror) och Detaljgrupp (fem siffror).

Klicka i SNI 2007 kod för att komma vidare nedåt i hierarkin eller välj att klicka i Omfattartext eller Allmäntext för att se den text som hör till SNI 2007 koden på den nivån.

SNI 2007-
kod

Aktivitetsrubrik

Omfattar-
text

Allmän-
text

G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar   G  
46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon   46  
46.1 Provisionshandel utom med motorfordon   46.1 
46.2 Partihandel med jordbruksråvaror och levande djur    
46.3 Partihandel med livsmedel, drycker och tobak    
46.4 Partihandel med hushållsvaror   46.4 
46.5 Partihandel med informations- och kommunikationsutrustning    
46.6 Partihandel med övriga maskiner och övrig utrustning   46.6 
46.7 Annan specialiserad partihandel   46.7 
46.9 Övrig partihandel    
46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon
  Denna huvudgrupp omfattar partihandel för egen räkning eller mot lön eller inom ramen för ett kontrakt som hänför sig till partihandel liksom internationell partihandel (import/export).

Huvudgruppen omfattar inte partihandel med motorfordon, husvagnar och motorcyklar (jfr 45.1, 45.4); partihandel med tillbehör till motorfordon (jfr 45.310, 45.400); uthyrning och operationell leasing av varor (jfr huvudgrupp 77); förpackning av varor i fast form och buteljering av vätskor och gaser, inklusive blandning och filtrering för tredje man (jfr 82.920).

Databasen uppdateras kontinuerligt